realizacje – Badania geologiczne podłoża zapory -Rożnów – 2022r.