obiekty hydrotechniczne

Z zakresu obiektów hydrotechnicznych (w tym również zapory wodne klasy I, jazy, śluzy wodne, obwałowania, wały przeciwpowodziowe, elektrownie wodne, kanały, zbiorniki) nasza firma wykonuje:

  • badania geologiczne i rozpoznanie warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich,
  • doszczelnianie podłoża na kontakcie skała/elementy betonowe obiektu – przesłony doszczelniające w obrębie zapór,
  • zabiegi iniekcyjne (iniekcje cementowe strefowe), na hydrobudowlach, wałach przeciwpowodziowych,
  • iniekcja podłoża fliszowego strefy przyotworowej w rejonie obudowy ujęć wód,
  • badania cementochłonności i wodochłonności,
  • nadzór i dozór prac geologicznych i wiertniczych,
  • opracowania powykonawcze dla obsługiwanych inwestycji.

Przejdź do: