sprzęt

Posiadamy nowoczesne oprogramowania komputerowe Geostar 6 i Professional oraz Geoplan, CorelDraw, CorelPhoto Paint służące do opracowywania uzyskanych w ternie wyników prac geologicznych i tworzenia z nich wysokiej klasy rzetelnych i fachowych dokumentacji geologicznych.

Oto przykładowe opracowania wyników wykonane w programie GeoStar: karta otworu i przekrój geologiczny:

Sprzęt wykorzystywany do wierceń:

Ręczna wiertnia spalinowa OLEO MAC MTL 85R

Wiercenia do 10 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów określenia warunków podłoża dla budownictwa. Może być stosowana zarówno do wiercenia gruntów spoistych (gliny, iły itp.), a także do gruntów niespoistych (piaski, żwiry).

Sonda rdzeniowa RKS

Sonda zaopatrzona w młot udarowy firmy Atlas Copco o jednostkowej sile udaru wynoszącej 60 J – wiercenia do 15 m pod poziom terenu, prowadzone dla celów określenia warunków podłoża dla budownictwa. Pozwala na rozpoznanie warunków geologicznych w terenach niedostępnych dla urządzeń samobieżnych, nie powodując przy tym żadnych zniszczeń badanego terenu.

Wiertnica samobieżna Beretta T-46

Nowy nabytek firmy MH-Geo – wielozadaniowe urządzenie wiertnicze Beretta T-46. Jest to wysokiej klasy wiertnica, wyposażona w czterobiegową, obrotową głowicę hydrauliczną o maksymalnej prędkości obrotowej 460 RPM oraz maksymalnym momencie obrotowym 616 daNm – dzięki temu wiertnica może wykonywać szeroki zakres prac od wiercenia rdzeniowego z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego, poprzez iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów czy wiercenia przy użyciu szneków. Jej podstawową zaletą są ogromne możliwości kinematyczne – rozbudowany układ kinematyczny powoduje, że maszyna potrafi wykonać praktycznie każdy rodzaj zlecenia pod odpowiednio dobranym kątem, a nawet z możliwością wiercenia „pod siebie” pod kątem 20 stopni.

Wiertnica samobieżna Beretta T-41

Wykonuje wiercenia do 100 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów budownictwa – wiercenia rdzeniowe z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego O 74-112 mmm, iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów, badania wodochłonności i cementochłonności.

Wiertnica samobieżna Atlas Copco

Wiercenia do 100 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów budownictwa – wiercenia rdzeniowe z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego O 93-132 mmm, iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów, badania wodochłonności i cementochłonności oraz inne wiercenia do średnic 250 mm.

Zasoby parku sprzętowego:

Zestaw do prowadzenia iniekcji strefowych niskociśnieniowych

 • Pakery: uszczelki pojedyncze i podwójne oraz obiegowe i naciskowe
 • Mieszalniki szybko- i wolnoobrotowe
 • Pompy iniekcyjne: tłokowe i śrubowe
 • Zestawy węży tłocznych, zawory i manometry nisko i wysokociśnieniowe

System ODEX

Skuteczne przewiercanie skał luźnych za pomocą mimośrodowego poszerzacza umożliwiającego wiercenie z jednoczesną instalacją rur okładzinowych. System skutecznie przeciwdziała osypywaniu się ścian wierconego otworu. Po wyciągnięciu ODEX-a z otworu, jest możliwe dalsze wiercenie poniżej zarurowanego odcinka metodą tradycyjną.

Osprzęt do wykonywania wszelkiego rodzaju wierceń

 • Szneki rurowe, spiralne o różnej średnicy
 • Świdry gryzowe O 114-438 mm do wierceń z zastosowaniem płuczki wodnej
 • Zestawy żerdzi wiertniczych
 • Podwójne i pojedyncze aparaty do pełnego rdzeniowania O 74-132 mm
 • Kompresor AirComp do prowadzenia prac wiertniczych przy użyciu młotka wgłębnego

Pozostały sprzęt

 • Atestowane filtry studzienne
 • Różnego rodzaju pompy głębinowe i zanurzeniowe
 • Różnego rodzaju próbniki do poboru próbek wody i gruntów
 • Agregaty prądotwórcze
 • Motopompy
 • Samochody dostawcze i terenowe

Przejdź do: