wybrane realizacje

Badania geologiczne podłoża zapory – Rożnów 2022r.

Doszczelnienie dylatacji – zapora Rożnów 2022r.

Odtworzenie sieci piezometrycznej – zapora Chechło – 2021r.

Badania Geotechniczne – zapora Chańcza – 2021r.

Badania geologiczne na osuwisku – Park Zdrojowy Ciężkowice 2021r.

Wiercenie studni głębinowej – Podhale – młotek dolny – 2020r.

Wiercenia rdzeniowe – budowa drogi ekspresowej w gminie Niedrzwica Duża – 2020r.

Wiercenie studni głębinowych – Podkarpacie – młotek dolny – 2019r.

Wiercenia rdzeniowe – rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie – 2019r.

Instalacja piezometrów w przy zaporze wodnej Leśna – wiercenia rdzeniowe – 2018r.

Prace wiertnicze – ustalenie geotechnicznych warunków podłoża gruntowego – prywatny inwestor- 2018r.

Wykonanie piezometrów do badań flitracji dla nowego ujęcia wody na rzece Uszwica w m. Brzesko – 2018r.

Instalacja piezometrów do prowadzenia monitoringu lokalnego wód podziemnych – Samborzec – 2018r.

Wiercenie studni głębinowych – Małopolska – młotek dolny – 2018r.

Badania w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenie szpitala w m. Radziszów, pow. krakowski – 2018r.

Modernizacja ściany odwodnej Zapory Solina – etap 1C – uszczelnienie dylatacji  – 2017/2018r.

EW Solina – Odtworzenie uszczelnienia korony zapory wraz z odwodnieniem – sekcje A-25 – 2017-2018r.

Modernizacja ściany odwodnej Zapory Solina – etap 1B – uszczelnienie dylatacji  – 2017/2018r.

Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” – Wiercenie otworów strzałowych – 2017r.

Ujęcie wody podziemnej „Za Sanem” w miejscowości Średnia Wieś – prace wiertnicze i wykonanie iniekcji cementowych – 2017r.

Wiercenie studni głębinowych – wiercenie udarowo-obrotowe na młotek dolny – 2017r.

EW Solina – Odtworzenie dylatacji w rowach odwadniających przy zaporze – 2016r.

Wiercenie studni głębinowych – wiercenie obrotowe z prawym obiegiem płuczki – 2014r.

Zapora EW Solina – prace badawcze skarpy prawego przyczółka zapory – 2014 r.

Zapora EW Myczkowce – prace doszczelniające – 2013/2014r.

Farma wiatrowa Kobylany – prace geotechniczne i geologiczne – 2012r.

Farma wiatrowa Świerchowa – prace geotechniczne i geologiczno-inżynierskie – 2012r.

Farma wiatrowa Rudawiec – badania geologiczno-inżynierskie – 2011r.

Zapora Wodna Myczkowce – prace badawcze – 2011r.

Zapora Wodna Solina – modernizacja prawego przyczółka Zapory – 2010r.

Projektowany most w Muszynie na rzece Poprad – prace geologiczno-inżynierskie – 2011r.

Kokocz – opróbowanie złoża

Autostrada – prace geotechniczne

Kompleksowa realizacja od projektów poprzez wykonawstwo po dokumentacje ujęć wód podziemnych:

  • dla Gminy Ciężkowice
  • dla Gminy Lesko
  • dla powstających aquaparków termalnych w Białce Tatrzańskiej oraz Witowie
  • dla Hotelu Farmowa w Krakowie oraz Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona w m. Wysoka

Przejdź do: