wiercenia

Posiadamy najnowszy, wielofunkcyjny sprzęt wiertniczy oraz wyposażenie badawcze do prowadzenia wszelkiego rodzaju prac wiertniczych. Wykonujemy wiercenia do głębokości 100 m, posiadamy sprzęt przytosowany do wiercenia praktycznie w każdych warunkach.

Wykonujemy wiercenia:

 • w gruntach rodzimych,
 • w gruntach nasypowych,
 • w asfalcie,
 • w betonie,
 • na składowiskach,
 • pod wodą (w obrębie zbiorników wodnych),
 • na zboczach, skarpach, terenach trudno dostępnych,
 • w terenach ścisłej zabudowy,
 • w istniejących obiektach budowlanych.

Wykonujemy wiercenia do 100 m głębokości, o następujących średnicach:

 • małośrednicowe – np. badania geotechniczne związane z rozpoznaniem podłoża dla celów budownictwa, wykonywanie piezometrów,
 • normalnośrednicowe – np. wiercenia hydrogeologiczne, studnie głębinowe.

Rodzaje wykonywanych wierceń ze względu na ich zastosowanie:

 • hydrogeologiczne,
 • geologiczne,
 • geologiczno-inżynierskie,
 • iniekcyjne – iniekcje cementowe, chemiczne w podłożach m.in. hydrobudowli,
 • pod pompy ciepła.

Metody wykonywanych wierceń:

 • ręczne (penetracyjne),
 • mechaniczne (penetracyjne},
 • mechaniczno-obrotowe,
 • wiercenia na płuczkę wodną lub polimerową,
 • wiercenia udarowe za pomocą młotka dolnego,
 • odex.

Wiercenia wykonywane są przy użyciu:

 • świdrów spiralnych,
 • świdrów rurowych,
 • świdrów gryzowych,
 • młotków dolnych,
 • pełne rdzeniowanie (aparaty pojedyncze i podwójne) – pełny uzysk rdzenia.

Sondowania:

 • małośrednicowe sondowania geotechniczne – rozpoznanie podłoża gruntowego do celów budowlanych,
 • sondowania dynamiczne – sondowania w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych {luźnych}, sonda lekka, sonda ciężka,
 • sondowania SPT, CPT, CPTU,
 • sondowania w celu pobierania próbek – pobór próbek gruntów w celu określenia parametrów geotechnicznych lub pobór próbek wody lub gruntu w celu określenia
 • stopnia zanieczyszczenia,
 • sondowania w gruntach rodzimych i nasypowych.

Przejdź do: