geotechnika i geologia inżynierska

W związku z zapotrzebowaniem na całą gamę usług z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej, a więc rozpoznania podłoża gruntowego dla celów budowlanych, prowadzimy szeroki zakres prac dokumentacyjnych i wiertniczych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa i współpracy ze specjalistami z zakresu budownictwa (projektantami, konstruktorami, architektami).

Prowadzimy kompleksową realizację geologiczną dla potrzeb budownictwa:

 • badania podłoża gruntowego na zadanym terenie (działce),
 • badania pod obiekty kubaturowe (domy mieszkalne, osiedla, hale, magazyny, obiekty handlowe, parkingi, obiekty użyteczności publicznej, hotele, banki, przychodnie, szpitale, szkoły, przedszkola, obiekty przemysłowe, kościoły, cmentarze i inne),
 • badania pod inwestycje liniowe (kanalizacje, drogi, linie wodociągowe i inne),
 • badania skarp, nasypów oraz pod wiadukty, tunele, przepusty,
 • wiercenia pali, mikropali, fundamentowych,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • stacje paliw oraz magazyny paliwowe,
 • tereny osuwiskowe oraz potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemi – w tym pobór rdzenia do badań,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • farmy wiatrowe – badania geologiczno-inżynierskie w zakresie posadowienie farm wiatrowych (rdzeniowanie, sondowanie geotechniczne),
 • wykonywanie wierceń i badań geotechnicznych pod infrastrukturę towarzyszącą farmom wiatrowym (drogi dojazdowe, główny punkt zasilania, słupy podstacji energetycznej),
 • obiekty hydrotechniczne: zapory, jazy,
 • stacje bazowe (wieże) telefonii komórkowej, wieże widokowe, słupy energetyczne,
 • wiercenia poszukiwawcze w ramach prac poszukiwawczych złóż, w tym w utworach skalistych,
 • rdzeniowanie w utworach skalistych,
 • otwory odgromowe,
 • pompy ciepła,
 • inne.

W zakresie naszej pracy są:

 • prace terenowe: wiercenia, sondowania, szybiki, wykopy, pobór próbek gruntów i wód, analizy,
 • opracowania (projekty, dokumentacje i inne),
 • otwory geologiczno-inżynierskie, badania terenowe,
 • nadzór oraz dozór geotechniczny i geologiczny: dozór geologiczny przy prowadzeniu powierzonych zadań, nadzory nad inwestycjami w trakcie budowy, odbiory wykopów, kierowanie robotami geologicznymi,
 • badania laboratoryjne parametrów geotechnicznych,
 • badanie agresywności wody wobec betonu i stali.

Przejdź do: