hydrogeologia

W zakresie usług hydrogeologicznych oferujemy:

  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne – poszukiwanie i ustalanie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych: studnie głębinowe, źródła,
  • wiercenia hydrogeologiczne, studnie głębinowe, pełne wykonanie ujęć wód podziemnych, tj. wiercenie otworu studziennego wraz z obudową (rurami PCV atestowanymi do wody pitnej, obsypką filtracyjną oraz obudową naziemną z kręgów betonowych i pokrywy), piezometry,
  • odwodnienia studniami depresyjnymi wraz z nadzorem geologicznym,
  • pompowania oczyszczające i pomiarowe, w celu ustalenia wydajności ujęcia,
  • monitoring wód podziemnych wokół obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów uciążliwych dla środowiska np.: stacje benzynowe, składowiska odpadów,
  • operaty wodnoprawne na pobór i eksploatację wód podziemnych, na wykonanie urządzenia wodnego.

Przejdź do: