nasz zespół

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdobytymi uprawnieniami zawodowymi oraz długoletnim doświadczeniem praktycznym geologiczno-wiertnicze.

Naszą kadrę inżynierską stanowią doświadczeni specjaliści, absolwenci m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu posiadający wysokie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Uprawnienia z zakresu hydrogeologii i geologii-inżynierskiej wydane zostały przez Ministra Środowiska kategorii V, VI, VII oraz przez urzędy wojewódzkie (marszałkowskie) XI, XII i XIII

Nasi pracownicy posiadają również uprawnienia Urzędu Górniczego.

Przejdź do: