Oferta

Nasza firma oferuje bardzo szeroki zakres usług geologicznych niezbędnych do kompleksowego rozwiązania zleconych nam zadań z zakresu hydrogeologii, geotechniki i geologii-inżynierskiej oraz prac na obiektach hydrotechnicznych (zapory, jazy).

oferta-mg-geo-5oferta-mg-geo-3oferta-mg-geo-4oferta-mg-geo-1oferta-mg-geo-2

W zakres naszych prac wchodzi:

  • wykonywanie opracowań geologicznych: projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, opinie, raporty i dokumentacje geotechniczne, sprawozdania, analizy, operaty wodnoprawne, operaty z odbioru wykopów, wpisy do dziennika budowy,
  • doradztwo geologiczne,
  • prace terenowe: wiercenia, sondowania, rdzeniowania, prace doszczelniające i iniekcyjne, pobory próbek wody i gruntów, pompowania, odwodnienia, studnie, piezometry, inklinometry,
  • prace z zakresu: obiektów hydrotechnicznych, hydrogeologii, geotechniki i geologii-inżynierskiej, ochrony środowiska.