Hydrogeologia i studnie

Będąc świadomymi ważnej roli jaką pełnią studnie zarówno w przypadku gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw oferujemy Państwu wysokiej jakości usługę poszukiwania źródeł oraz precyzyjne, bo z wykorzystaniem najnowszych technologii wykonanie odwiertu studni. Decydując się na skorzystanie z naszej oferty (studnie głębinowe) możecie Państwo być pewni wieloletniego zwrotu z inwestycji.

hydrogeologia2hydrogeologia1hydrogeologia5hydrogeologia4hydrogeologia3

Studnie – kilka ciekawych informacji

Studnie budujemy przede wszystkim w sytuacji gdy nie posiadamy możliwości podłączenia naszego gospodarstwa domowego/przedsiębiorstwa do wodociągu. Niestety w XXI wieku wciąż większość z nas nie posiada takiej możliwości. Od razu należy zaznaczyć, że budowa oraz korzystanie ze studni ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim studnie obniżają znacznie koszty użytkowania wody. Płacimy praktycznie tylko za budowę studni. Prawidłowo wykonana studnia będzie Państwu służyła wiele lat. Najważniejszą kwestią jest oczywiście czystość wody w niej zgromadzonej.

Istnieje kilka rodzajów studni

  • studnie wiercone, czyli głębinowe powstają w wyniku mechanicznego (lub też ręcznego) wydobycia materiału. Mowa jest tutaj o materiale skalnym. Pobierają one wodę z zazwyczaj 30-100 metrowej głębokości. Jest to najpopularniejsza metoda wykonywania studni.
  • studnie kopane, czyli kręgowe powstają ręcznie (coraz częściej też mechanicznie). Tworzone one są za pomocą betonowych kręgów. Metoda ich wykonania nie pozwala na zbyt głębokie obsadzenie betonów. Z racji tej pobierana woda pochodzi z najpłytszej z możliwych warstwy wodonośnej. Minusem studni kopanej jest stosunkowo duże prawdopodobieństwo występowania na ujęciu zanieczyszczonej wody.
  • studnie abisyńskie, potocznie zwane abisynkami, to nic innego jak rura z kilkudziesięciomilimetrowym filtrem umieszczonym na jej końcu. Rura ta umiejscowiona jest w wodonośnej warstwie gleby. Do niej zamontowana jest ręczna lub elektryczna pompa.

W zakresie usług hydrogeologicznych oferujemy

  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne – poszukiwanie i ustalanie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych: studnie głębinowe, źródła,
  • wiercenia hydrogeologiczne, studnie głębinowe, pełne wykonanie ujęć wód podziemnych, tj. wiercenie otworu studziennego wraz z obudową (rurami PCV atestowanymi do wody pitnej, obsypką filtracyjną oraz obudową naziemną z kręgów betonowych i pokrywy), piezometry,
  • odwodnienia studniami depresyjnymi wraz z nadzorem geologicznym,
  • pompowania oczyszczające i pomiarowe, w celu ustalenia wydajności,
  • monitoring wód podziemnych wokół obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów uciążliwych dla środowiska np.: stacje benzynowe, składowiska odpadów,
  • operaty wodno-prawne na pobór i eksploatację wód podziemnych, na wykonanie urządzenia wodnego.