Sprzęt

Posiadamy nowoczesne oprogramowania komputerowe Geostar 6 i Professional oraz Geoplan, CorelDraw, CorelPhoto Paint służące do opracowywania uzyskanych w ternie wyników prac geologicznych i tworzenia z nich wysokiej klasy rzetelnych i fachowych dokumentacji geologicznych.

Oto przykładowe opracowania wyników wykonane w programie GeoStar: karta otworu i przekrój geologiczny.


karta-otworuprzekroj-geologiczny


Sprzęt wykorzystywany do wierceń

Ręczna wiertnia spalinowa OLEO MAC MTL 85R

Wiercenia do 10 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów określenia warunków podłoża dla budownictwa. Może być stosowana zarówno do wiercenia gruntów spoistych (gliny, iły itp.), a także do gruntów niespoistych (piaski, żwiry).

Sonda rdzeniowa RKS

Sonda zaopatrzona w młot udarowy firmy Atlas Copco o jednostkowej sile udaru wynoszącej 60 J – wiercenia do 15 m pod poziom terenu, prowadzone dla celów określenia warunków podłoża dla budownictwa. Pozwala na rozpoznanie warunków geologicznych w terenach niedostępnych dla urządzeń samobieżnych, nie powodując przy tym żadnych zniszczeń badanego terenu.

Wiertnica samobieżna Beretta T-46

sprzet-1 sprzet-1 sprzet-1 sprzet-1


Nowy nabytek firmy MH-Geo - wielozadaniowe urządzenie wiertnicze Beretta T-46. Jest to wysokiej klasy wiertnica, wyposażona w czterobiegową, obrotową głowicę hydrauliczną o maksymalnej prędkości obrotowej 460 RPM oraz maksymalnym momencie obrotowym 616 daNm - dzięki temu wiertnica może wykonywać szeroki zakres prac od wiercenia rdzeniowego z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego, poprzez iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów czy wiercenia przy użyciu szneków. Jej podstawową zaletą są ogromne możliwości kinematyczne - rozbudowany układ kinematyczny powoduje, że maszyna potrafi wykonać praktycznie każdy rodzaj zlecenia pod odpowiednio dobranym kątem, a nawet z możliwością wiercenia "pod siebie" pod kątem 20 stopni.


Wiertnica samobieżna Beretta T-41

sprzet-1 sprzet-8 sprzet-7
Wykonuje wiercenia do 100 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów budownictwa – wiercenia rdzeniowe z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego O 74-112 mmm, iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów, badania w odochłonności i cementochłonności.

Wiertnica samobieżna Atlas Copco

sprzet-11sprzet-10sprzet-9
Wiercenia do 100 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów budownictwa – wiercenia rdzeniowe z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego O 93-132 mmm, iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów, badania wodochłonności i cementochłonności oraz inne wiercenia do średnic 250 mm.

Wiertnica URB 2,5 na podwoziu ZIŁ

sprzet-4Wiercenia do 200 m pod poziom terenu świdrem gryzowym O 143 i 216 mm, prowadzone głównie dla wykonania studni głębinowych o średnicy kolumny filtrowej PCV O 110 i 160 mm.

Wiertnica URB 2,5 na podwoziu Kamaz

sprzet-6sprzet-13sprzet-12
Wiercenia do 200 m pod poziom terenu świdrem gryzowym O 143 i 216 mm prowadzone głównie dla wykonania studni głębinowych o średnicy kolumny filtrowej PCV O 110 i 160 mm.


Zasoby parku sprzętowego

Zestaw do prowadzenia iniekcji strefowych niskociśnieniowych

sprzet-16sprzet-15sprzet-14

 • Pakery: uszczelki pojedyncze i podwójne oraz obiegowe i naciskowe
 • Mieszalniki szybko- i wolnoobrotowe
 • Pompy iniekcyjne: tłokowe i śrubowe
 • Zestawy węży tłocznych, zawory i manometry nisko i wysokociśnieniowe

Bardzo bogaty osprzęt do wykonywania wszelkiego rodzaju wierceń

sprzet-3sprzet-19sprzet-21sprzet-20

 • Szneki rurowe, spiralne o różnej średnicy
 • Świdry gryzowe O 114-438 mm do wierceń z zastosowaniem płuczki wodnej
 • Zestawy żerdzi wiertniczych
 • Podwójne i pojedyncze aparaty do pełnego rdzeniowania O 74-132 mm
 • Kompresor AirComp do prowadzenia prac wiertniczych przy użyciu młotka wgłębnego

Pozostały sprzęt

sprzet-18sprzet-17

 • Atestowane filtry studzienne
 • Różnego rodzaju pompy głębinowe i zanurzeniowe
 • Różnego rodzaju próbniki do poboru próbek wody i gruntów
 • Agregaty prądotwórcze
 • Motopompy
 • Samochody dostawcze i terenowe