Wiertnica URB 2,5 na podwoziu ZIŁ

sprzet-4Wiercenia do 200 m pod poziom terenu świdrem gryzowym O 143 i 216 mm, prowadzone głównie dla wykonania studni głębinowych o średnicy kolumny filtrowej PCV O 110 i 160 mm.

Posted in: Sprzęt wykorzystywany do wierceń