Wiertnica samobieżna Beretta T-41

sprzet-1sprzet-8sprzet-7
Wykonuje wiercenia do 100 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów budownictwa – wiercenia rdzeniowe z wykorzystaniem pojedynczego i podwójnego aparatu rdzeniowego O 74-112 mmm, iniekcje, montaż piezometrów, inklinometrów, badania wodochłonności i cementochłonności.

Posted in: Sprzęt wykorzystywany do wierceń