Ręczna wiertnia spalinowa OLEO MAC MTL 85R

Wiercenia do 10 m pod poziom terenu, prowadzone głównie dla celów określenia warunków podłoża dla budownictwa. Może być stosowana zarówno do wiercenia gruntów spoistych (gliny, iły itp.), a także do gruntów niespoistych (piaski, żwiry).

Posted in: Sprzęt wykorzystywany do wierceń